© SSBW / PS 2017/2022 Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki webmaster@beverwijk-wronki.nl
Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki

Feminaproject

Verslag van het bezoek 7 tot 12 Maart 2018

Verslag van het bezoek van Ouderen en mantelzorgers

uit Wronki

Feminaproject op bezoek in Beverwijk. Kennis moet je delen is het motto. Het seniorenproject van Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki en het Feminaproject hebben elkaar weer ontmoet. Woensdag 7 maart om 19:15 was het zover, na een reis van ruim 13 uur kwamen de mantelzorgers en projectvrijwilligers , uit Wronki, aan in Heemskerk. Laura de Ridder, Edith Tiecken en Melanie Voorhans ontvingen de vermoeide reizigers met koffie en gebak. Een gezellige eerste kennismaking met de gastgezinnen volgde en werd de planning nog eens door genomen. Bert Kistjes luidde het programma in, hij gaf donderdag ochtend een lezing over senioren aan tafel, in de grote kerk, waarbij aandacht, interesse en begrip centraal stonden. Het middagprogramma werd in Huis ter Wijck gehouden. Tenzile Dagdas van het Maatjez project gaf uitleg over de ondersteuning die zij geeft aan mantelzorgers en het verschil tussen een vrijwilliger en mantelzorger. De goed voorbereide tolk Dana Wester had aardig wat woorden nodig om mantelzorger te omschrijven, in Polen bestaat hier namelijk geen woord voor. Het persoonlijke verhaal van de ervaringsdeskundige op dit gebied, Ruth Prins- Gerlich maakte het verhaal heel herkenbaar voor de groep. De film “mooiwerk” werd gekeken, als voorbereiding op het bezoek aan Reigershoeve om 16:00 uur. Zowel bij de delegatieleden als bij de gastgezinnen heeft dit bezoek een grote indruk gemaakt. Ontvangst en rondleiding werd door Henk Smit verzorgd. Hij is, samen met zijn dochter Dieneke, oprichter van Reigershoeve. De kleine woongroepen, persoonsgerichte 24 uurs begeleiding voor mensen met dementie. De vrijheid van bewoners en familieleden en opzet van de dagopvang zette de groep aan het denken. De vrijdag stond geheel in het teken van NL-DOET een zonnige wandeling met bewoners van Waterrijck, Lunch in Huis ter Wijck en een wandeling en nabespreking in Wijk aan Zee. Zaterdag ochtend werd een workshop en presentatie gehouden in Waterrijck. Ingrid Dudink, verbonden aan Welschap, vertelde over alle mogelijkheden om mensen met elkaar te verbinden en gaf handvatten voor het eerste contact. Voorbeelden zoals Buuv, de buurtmarktplaats, en het maatjesproject. ViVa! Werd vertegenwoordigd door Fiona Dekker die het project waardigheid en trots op speelse wijze overbracht. Er werd druk getekend en bediscussieert. Willy van Eerden en Toos Ploegaerd van het sociaal team zorgde via een powerpointpresentatie meer inzicht in een goede basis voor hulpverlening. Vooral de wijkverpleegkundigen uit Polen hebben hier veel aan gehad. Huldiging Wim Spruit. De zondag was voor de gastgezinnen gereserveerd. Eigen uitstapjes werden er o.a. naar Amsterdam gemaakt. Om 18:00 verzamelde de groep bij paviljoen Westerhout voor de laatste activiteit. De Albert Heijn filialen uit Beverwijk en Heemskerk hadden een diner gesponsord zodat er direct daarna met een goed gevulde maag weer aan het werk gegaan kon worden. Wim Spruit was uitgenodigd om de workshop spellen bij te wonen en kreeg een update van de afgelopen dagen. Concrete plannen werden er gemaakt over o.a. het inventariseren van behoeftes van eenzame ouderen en hulp aan mantelzorger in Wronki. Waar in Nederland spelletjes een middel van communiceren met iemand is, wordt in Polen spelletjes gezien als kinderactiviteit. Om half negen werd er officieel afgesloten. Het bestuur van Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki zag zijn kans schoon om oud voorzitter W.A. Spruit te huldigen als erevoorzitter van de stichting met een plaquette. Zijn 38 jarenlange inzet voor de band met Wronki, zijn talloze projecten en tomeloze inzet om mensen met elkaar te verbinden, kon het bestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan. Nog steeds is hij voor het bestuur een bron van kennis als het gaat om de juiste persoon te vinden, al is het nu op de achtergrond. De gastgezinnen werden door de delegatie bedankt en cadeaus werden uitgewisseld. Er kan worden teruggekeken op een intensieve, leerzame week waar veel nieuwe vriendschappen gesloten zijn en oude vrienden elkaar weer tegen kwamen. Maandag om 8 uur werd de delegatie uitgezwaaid voor de reis terug naar Wronki. Met zoveel nieuwe informatie en ideeën is het einde van het al 4 jaar lopende project nog niet in zicht.
Meer foto’s Meer foto’s
© SSBW / PS 2017/2022 Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki webmaster@beverwijk-wronki.nl
Stichting Stedenband Beverwijk Wronki

Feminaproject

Verslag van het bezoek 7 tot 12 Maart 2018

Verslag van het bezoek van Ouderen en mantelzorgers

uit Wronki

Feminaproject op bezoek in Beverwijk. Kennis moet je delen is het motto. Het seniorenproject van Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki en het Feminaproject hebben elkaar weer ontmoet. Woensdag 7 maart om 19:15 was het zover, na een reis van ruim 13 uur kwamen de mantelzorgers en projectvrijwilligers , uit Wronki, aan in Heemskerk. Laura de Ridder, Edith Tiecken en Melanie Voorhans ontvingen de vermoeide reizigers met koffie en gebak. Een gezellige eerste kennismaking met de gastgezinnen volgde en werd de planning nog eens door genomen. Bert Kistjes luidde het programma in, hij gaf donderdag ochtend een lezing over senioren aan tafel, in de grote kerk, waarbij aandacht, interesse en begrip centraal stonden. Het middagprogramma werd in Huis ter Wijck gehouden. Tenzile Dagdas van het Maatjez project gaf uitleg over de ondersteuning die zij geeft aan mantelzorgers en het verschil tussen een vrijwilliger en mantelzorger. De goed voorbereide tolk Dana Wester had aardig wat woorden nodig om mantelzorger te omschrijven, in Polen bestaat hier namelijk geen woord voor. Het persoonlijke verhaal van de ervaringsdeskundige op dit gebied, Ruth Prins-Gerlich maakte het verhaal heel herkenbaar voor de groep. De film “mooiwerk” werd gekeken, als voorbereiding op het bezoek aan Reigershoeve om 16:00 uur. Zowel bij de delegatieleden als bij de gastgezinnen heeft dit bezoek een grote indruk gemaakt. Ontvangst en rondleiding werd door Henk Smit verzorgd. Hij is, samen met zijn dochter Dieneke, oprichter van Reigershoeve. De kleine woongroepen, persoonsgerichte 24 uurs begeleiding voor mensen met dementie. De vrijheid van bewoners en familieleden en opzet van de dagopvang zette de groep aan het denken. De vrijdag stond geheel in het teken van NL-DOET een zonnige wandeling met bewoners van Waterrijck, Lunch in Huis ter Wijck en een wandeling en nabespreking in Wijk aan Zee. Zaterdag ochtend werd een workshop en presentatie gehouden in Waterrijck. Ingrid Dudink, verbonden aan Welschap, vertelde over alle mogelijkheden om mensen met elkaar te verbinden en gaf handvatten voor het eerste contact. Voorbeelden zoals Buuv, de buurtmarktplaats, en het maatjesproject. ViVa! Werd vertegenwoordigd door Fiona Dekker die het project waardigheid en trots op speelse wijze overbracht. Er werd druk getekend en bediscussieert. Willy van Eerden en Toos Ploegaerd van het sociaal team zorgde via een powerpointpresentatie meer inzicht in een goede basis voor hulpverlening. Vooral de wijkverpleegkundigen uit Polen hebben hier veel aan gehad. Huldiging Wim Spruit. De zondag was voor de gastgezinnen gereserveerd. Eigen uitstapjes werden er o.a. naar Amsterdam gemaakt. Om 18:00 verzamelde de groep bij paviljoen Westerhout voor de laatste activiteit. De Albert Heijn filialen uit Beverwijk en Heemskerk hadden een diner gesponsord zodat er direct daarna met een goed gevulde maag weer aan het werk gegaan kon worden. Wim Spruit was uitgenodigd om de workshop spellen bij te wonen en kreeg een update van de afgelopen dagen. Concrete plannen werden er gemaakt over o.a. het inventariseren van behoeftes van eenzame ouderen en hulp aan mantelzorger in Wronki. Waar in Nederland spelletjes een middel van communiceren met iemand is, wordt in Polen spelletjes gezien als kinderactiviteit. Om half negen werd er officieel afgesloten. Het bestuur van Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki zag zijn kans schoon om oud voorzitter W.A. Spruit te huldigen als erevoorzitter van de stichting met een plaquette. Zijn 38 jarenlange inzet voor de band met Wronki, zijn talloze projecten en tomeloze inzet om mensen met elkaar te verbinden, kon het bestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan. Nog steeds is hij voor het bestuur een bron van kennis als het gaat om de juiste persoon te vinden, al is het nu op de achtergrond. De gastgezinnen werden door de delegatie bedankt en cadeaus werden uitgewisseld. Er kan worden teruggekeken op een intensieve, leerzame week waar veel nieuwe vriendschappen gesloten zijn en oude vrienden elkaar weer tegen kwamen. Maandag om 8 uur werd de delegatie uitgezwaaid voor de reis terug naar Wronki. Met zoveel nieuwe informatie en ideeën is het einde van het al 4 jaar lopende project nog niet in zicht.