© SSBW / PS 2017/2022 Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki webmaster@beverwijk-wronki.nl
Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki

In memoriam

Onze gedachten gaan uit naar deze personen die op een of andere manier hun betrokkenheid hebben gehad bij onze stichting.

Jan Pleging 23 augustus 2013

Op 23 augustus is in Uitgeest JAN PLEGING overleden. Hij was één van de chauffeurs die begin jaren tachtig hulptransporten reed naar Wronki. Het waren de jaren dat Polen er slecht voorstond: sociaal, politiek en economisch. Zijn zoon, John Pleging van Pleging Transport Beverwijk, had ook zijn vader bereid gevonden om als vrijwilliger naar Wronki hulpgoederen te brengen. Net als destijds een groot aantal andere transportbedrijven in onze regio. Eerder dit jaar overleed zijn echtgenote Hennie. Wij leven mee met de nabestaanden, vooral met zijn kinderen en (achter)kleinkinderen, die wij van harte sterkte wensen bij het verwerken van dit grote verlies. Wij zijn Jan dankbaar en zullen zijn naam eren.

Piet Steijn 29 augustus 2013

Met verdriet heeft het bestuur vernomen dat op donderdag 29 augustus PIET STEIJN is overleden. Wij wensen zijn echtgenote Sientje en de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Piet zou in oktober 80 jaar zijn geworden. De meeste Beverwijkers kennen Piet van de bloemen- en plantenzaak fa. Steijn aan de Groenelaan, maar vooral als de man van de Beverwijkse Harmonie Kapel. Ruim vijftig jaar heeft hij de vereniging gediend, ondermeer als tamboer, inner van contributies, lid van de redactie van De Notenkraker (met zijn alias De Tulp) en een aantal keren als voorzitter. Hij werd lid van de BHK in 1946, stapte over naar het Tamboer- en Trompetterkorps Beverwijk, dat later fuseerde met de BHK. Vanaf 1995 tot 2001 was hij wederom voorzitter van de BHK, de vereniging die vorig jaar het honderdjarig bestaan vierde. Piet is koninklijk onderscheiden en geëerd met andere onderscheidingen, met name door de ‘wereld van de muziek’. Hij ontving ondermeer de gouden speld van de Algemene Nederlandse Unie van Muziekverenigingen en was erelid van TTB. Piet had een groot hart, waarin ook plek was voor de banden met Wronki. Via onze stichting kwam hij in contact met de muziekvereniging van de brandweer van Wronki. Door hem zijn er met name in de beginjaren van de stedenband uitwisselingen geweest tussen de BHK en het orkest van Wronki. Menigmaal heeft Piet Wronki bezocht, ook met de jaarlijkse busreis. Voor de laatste keer in 2009. Piet keek verder dan de BHK-contacten. Hij slaagde er in, samen met brandweercommandant Jan Nome, bestuurslid van onze stichting destijds, om Poolse brandweerlieden over te laten komen en om samen met hen onvergetelijke momenten te beleven in Beverwijk, Amsterdam, Volendam enzovoort. Toen duidelijk werd dat een grote groep scouts te gast mocht zijn bij de Admiraal van Kinsbergengroep, een scoutinggroep in Beverwijk, zorgde Piet er voor dat grote en kleine bedrijven gratis voedingsmiddelen beschikbaar stelden. Dat was Piet ten voeten uit! Wij zullen Piet Steijn nooit vergeten en hem in dankbaarheid gedenken

Oud penningmeester Cor Kuijs 4 mei 2015

Het bestuur van de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki/Stichting Medische Hulp IJmond-Wronki heeft met droefenis kennisgenomen van het overlijden van haar oud-penningmeester Cor Kuijs. Beverwijker Cornelis Johannes Wilhelmus Kuijs is geboren op 3 april 1937 en overleden op 4 mei 2015. Cor is vanaf 1990 jarenlang penningmeester geweest van de stedenband. Wij herinneren hem, vooral in die functie, als een accuraat bestuurslid met grote financiële kennis en een breed netwerk in onze gemeente. Hij maakte in die jaren deel uit van de werkgroep landbouw van de stedenband en bracht in die rol verschillende bezoeken aan Wronki en ontving Poolse landbouwers en veehouders in Beverwijk en omgeving. Cor was voorts bestuurslid van de Stichting tot Behoud van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk. Wij zullen Cor blijven herinneren. Wij wensen zijn echtgenote, Nel Kuijs-Gouweleeuw, hun kinderen en kleinkinderen alle kracht toe om het verlies van hun echtgenoot, vader en grootvader te verwerken.
Berichten Berichten
© SSBW / PS 2017/2022 Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki webmaster@beverwijk-wronki.nl
Stichting Stedenband Beverwijk Wronki

In memoriam

Onze gedachten gaan uit naar deze personen die op een of andere manier hun betrokkenheid hebben gehad bij onze stichting.

Jan Pleging 23

augustus 2013

Op 23 augustus is in Uitgeest JAN PLEGING overleden. Hij was één van de chauffeurs die begin jaren tachtig hulptransporten reed naar Wronki. Het waren de jaren dat Polen er slecht voorstond: sociaal, politiek en economisch. Zijn zoon, John Pleging van Pleging Transport Beverwijk, had ook zijn vader bereid gevonden om als vrijwilliger naar Wronki hulpgoederen te brengen. Net als destijds een groot aantal andere transportbedrijven in onze regio. Eerder dit jaar overleed zijn echtgenote Hennie. Wij leven mee met de nabestaanden, vooral met zijn kinderen en (achter)kleinkinderen, die wij van harte sterkte wensen bij het verwerken van dit grote verlies. Wij zijn Jan dankbaar en zullen zijn naam eren.

Piet Steijn 29 augustus

2013

Met verdriet heeft het bestuur vernomen dat op donderdag 29 augustus PIET STEIJN is overleden. Wij wensen zijn echtgenote Sientje en de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Piet zou in oktober 80 jaar zijn geworden. De meeste Beverwijkers kennen Piet van de bloemen- en plantenzaak fa. Steijn aan de Groenelaan, maar vooral als de man van de Beverwijkse Harmonie Kapel. Ruim vijftig jaar heeft hij de vereniging gediend, ondermeer als tamboer, inner van contributies, lid van de redactie van De Notenkraker (met zijn alias De Tulp) en een aantal keren als voorzitter. Hij werd lid van de BHK in 1946, stapte over naar het Tamboer- en Trompetterkorps Beverwijk, dat later fuseerde met de BHK. Vanaf 1995 tot 2001 was hij wederom voorzitter van de BHK, de vereniging die vorig jaar het honderdjarig bestaan vierde. Piet is koninklijk onderscheiden en geëerd met andere onderscheidingen, met name door de ‘wereld van de muziek’. Hij ontving ondermeer de gouden speld van de Algemene Nederlandse Unie van Muziekverenigingen en was erelid van TTB. Piet had een groot hart, waarin ook plek was voor de banden met Wronki. Via onze stichting kwam hij in contact met de muziekvereniging van de brandweer van Wronki. Door hem zijn er met name in de beginjaren van de stedenband uitwisselingen geweest tussen de BHK en het orkest van Wronki. Menigmaal heeft Piet Wronki bezocht, ook met de jaarlijkse busreis. Voor de laatste keer in 2009. Piet keek verder dan de BHK- contacten. Hij slaagde er in, samen met brandweercommandant Jan Nome, bestuurslid van onze stichting destijds, om Poolse brandweerlieden over te laten komen en om samen met hen onvergetelijke momenten te beleven in Beverwijk, Amsterdam, Volendam enzovoort. Toen duidelijk werd dat een grote groep scouts te gast mocht zijn bij de Admiraal van Kinsbergengroep, een scoutinggroep in Beverwijk, zorgde Piet er voor dat grote en kleine bedrijven gratis voedingsmiddelen beschikbaar stelden. Dat was Piet ten voeten uit! Wij zullen Piet Steijn nooit vergeten en hem in dankbaarheid gedenken

Oud penningmeester

Cor Kuijs 4 mei 2015

Het bestuur van de Stichting Stedenband Beverwijk- Wronki/Stichting Medische Hulp IJmond-Wronki heeft met droefenis kennisgenomen van het overlijden van haar oud- penningmeester Cor Kuijs. Beverwijker Cornelis Johannes Wilhelmus Kuijs is geboren op 3 april 1937 en overleden op 4 mei 2015. Cor is vanaf 1990 jarenlang penningmeester geweest van de stedenband. Wij herinneren hem, vooral in die functie, als een accuraat bestuurslid met grote financiële kennis en een breed netwerk in onze gemeente. Hij maakte in die jaren deel uit van de werkgroep landbouw van de stedenband en bracht in die rol verschillende bezoeken aan Wronki en ontving Poolse landbouwers en veehouders in Beverwijk en omgeving. Cor was voorts bestuurslid van de Stichting tot Behoud van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk. Wij zullen Cor blijven herinneren. Wij wensen zijn echtgenote, Nel Kuijs-Gouweleeuw, hun kinderen en kleinkinderen alle kracht toe om het verlies van hun echtgenoot, vader en grootvader te verwerken.
Berichten Berichten