© SSBW / PS 2017/2019 Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki webmaster@beverwijk-wronki.nl
Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki

Archief

De stichting beschikt over veel archief materiaal in woord en beeld, dat een mooi overzicht geeft van de rijke historie en de vele mooie momenten die tot nu toe zijn beleefd. Op deze pagina tonen wij een selectie hiervan, waarmee u een overzicht krijgt over diverse activiteiten die hebben plaats gevonden.

Laatste hulptransporten naar

tehuizen in Wronki.

Van opleggers in 1981 naar minibus nu…

De hulptransporten naar Polen zijn verleden tijd.

Het sturen van vrachtwagens met hulpgoederen

vanuit de regio IJmond begon in 1981 en

eindigde eind jaren ’80. Daarna werden

uitsluitend medische hulpgoederen en

schoolmeubilair naar Wronki en omgeving

gestuurd, waarna het op grote schaal inzamelen

van goederen stopte. Op bescheiden voet gingen

er alleen nog kleine transporten naar tehuizen in

de regio Wronki en naar een uitleenpost van de

Europese Unie in Szamotuly.

De Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki en

Stichting Medische Hulp IJmond-Wronki hebben

afgelopen week – in stilte - een allerlaatste

zending naar Polen gestuurd. Vrijwilliger Peter

Koper heeft de twee tehuizen voor geestelijk en

lichamelijk gehandicapten in de wijk Nowa Wies

en het dorp Chojno in de gemeente Wronki met

kledingpakketten verblijd en de uitleenpost in

Szamotuly ontving ondermeer een aantal

inklapbare rolstoelen. Daarmee is na 33 jaar een

einde gekomen aan de charitatieve transporten.

Het bestuur van de stichting bedankt Peter Koper

van harte: hij heeft de afgelopen jaren

belangeloos de transporten naar Polen verzorgd.

Hij zamelde de goederen in, haalde die zo nodig

op bij de gulle gevers en zorgde voor het vervoer

naar Polen door met name met zijn eigen

minibus de lange reis naar Wronki en omgeving

te maken.

In 1981 bevond Polen zich in een sociale,

politieke en economische crisis.

‘Nederland wilde net als veel andere landen in

het westen de burgers in Polen helpen met

kleding, schoeisel, (baby-)voeding en dergelijke.

In de regio IJmond werd Beverwijk het

middelpunt en werd in overleg met het

Nederlandse Rode Kruis gekozen voor Wronki en

omgeving’, aldus stedenbandvoorzitter Wim

Spruit, die in ’81 secretaris werd van de

regionale hulpstichting.

‘Onder het motto Help de Polen de winter door’,

kwamen er talloze acties op gang. Bedrijven,

kerken, scholen, ziekenhuizen hielpen de

stichting haar doel te verwezenlijken. Tientallen

opleggers (van 80, 100 soms 120 m3) met

goederen voor parochies, tehuizen en arme

gezinnen vonden hun weg naar Polen. In 1998

werd het honderdste transport gestuurd,

uiteindelijk met een gezamenlijke waarde van

enkele miljoenen euro’, aldus Wim Spruit: ‘Na de

120ste zending organiseerden we alleen nog

kleine transporten. Uit de hulpstichting is in 1989

de stedenband met Wronki ontstaan’.

Het laatste hulptransport vanuit de IJmond naar

Polen. De transportbus levert pakketten af bij

het mannenhuis in Chojno.

Concert van Project Orkest

Nederland 3 mei in Wronki

Onder auspiciën van Stichting Stedenband

Beverwijk-Wronki

Het Project Orkest Nederland, een symfonisch

blaasorkest met 75 musici onder muzikale leiding

van Dirk van der Niet, geeft op 3 mei een

concert in het Poolse Wronki. Het evenement

vindt plaats onder auspiciën van de Stichting

Stedenband Beverwijk-Wronki,

stedenbandvoorzitter Wim Spruit is

beschermheer. De derde mei is in Polen een

nationale feestdag, de Dag van de Grondwet en

wordt ook in Wronki groots gevierd.

Het is voor het PON de zevende keer dat het een

buitenlandse reis organiseert. Na Oostenrijk,

Zweden, Duitsland (Berlijn), Engeland (Oxford),

Tsjechië en Italië is nu Polen aan de beurt. Op 1

mei, Dag van de Arbeid, is er een concert in

Leszno, op 2 mei in Poznan en op 3 mei dus in

Wronki in het amfitheater bij de rivier de Warta.

De leden van het orkest komen uit het hele land

en zijn allemaal lid van een lokale

amateurmuziekvereniging. In de aanloop naar de

jaarlijkse concertreis worden op een centrale

plaats in Nederland elf repetities gehouden. Het

SPON-bestuur en dirigent Van der Niet hebben

een programma samengesteld, waarin het

gastland Polen niet wordt vergeten. Van Witold

Lutoslawski wordt ‘Miniature Suite’ ten gehore

gebracht en van Paul Dzon (zoon van een

Nederlandse moeder en een Poolse vader) ‘Just a

piece of music’. Er is tijdens het concert ook

volop ruimte voor solo-optredens.

Dirigent Dirk van der Niet, afgestudeerd

scheikundige, is een leven lang betrokken bij

muziek. Sinds 1985 houdt hij zich uitsluitend met

muziek bezig: studeren, dirigeren, doceren.

Het idee om dit jaar in Polen enkele concerten

te geven is afkomstig van Gerrie Schouten-Buijs,

secretaris van het SPON. Zij was in het verleden

secretaris van de Pools-Nederlandse Kulturele

Vereniging en nu bestuurslid van de Stichting

Polonus die elk jaar de verkiezing ‘Pool van het

Jaar’ organiseert. Stedenbandvoorzitter Wim

Spruit was in het verleden ook vicevoorzitter van

de Nationale Stichting Nederland-Polen. En zo

was het contact al snel gelegd en kreeg Wronki

de eer om gastheer te zijn van het concert op 3

mei.

District Szamotuły eert

voorzitter stedenband

De voorzitter van onze stedenband, Wim Spruit is

door het district Szamotuły in Polen

onderscheiden. Op de dag dat het 25-jarig

bestaan van het district werd gevierd, woensdag

27 mei, ontving hij in informele sfeer het

eerbetoon uit handen van Kazimierz Michalak,

eerder 16 jaar burgemeester van Wronki en thans

gedeputeerde van het district, waartoe Wronki

behoort.

Gedeputeerde Michalak: ‘Wim heeft 25 jaar

voor en ook achter de schermen op veel fronten

samengewerkt met onze regio. De samenwerking

met Wronki begon al in 1981 en wij wilden hem

juist op deze dag in het zonnetje zetten en hem

eren met een onderscheiding’.

Wim stelde het zeer op prijs dat het eerbetoon

in kleine, besloten kring plaatsvond: ten huize

van de familie Irena en Tomasz Ziólek-Nowak, al

34 jaar bevriend met de Beverwijker.

Delegatie bij herdenkingen in Wronki Een delegatie van de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki heeft een aantal herdenkingen in Wronki bijgewoond. Centraal tijdens het bezoek stonden activiteiten op 1 mei, de Dag van de Arbeid en 3 mei, Dag van de Grondwet. Beide zijn nationale feestdagen in Polen. Stedenbandvoorzitter Wim Spruit legde samen met oud-burgemeester Kazimierz Michalak bloemen bij het monument waar de slachtoffers van het naziregime worden herdacht. Samen met Henri Numan, Frans ter Horst en Christa ter Horst-van Laaren woonde hij ondermeer een concert bij van de Beverwijkse Harmonie Kapel en van het Project Orkest Nederland (SPON). Beverwijker Henri Numan (lid van atletiekvereniging DEM) nam als eerste Nederlander ooit op 1 mei met succes deel aan de Burgemeesters Run, die zijn 20ste verjaardag vierde. De stedenbandvoorzitter had ondermeer ontmoetingen met burgemeester Mirek Wieczór, viceburgemeester Robert Dorna, gemeenteraadsvoorzitter Slawomir Sniegowski, oud-burgemeester (nu gedeputeerde) Kazimierz Michalak en het bestuur van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen. Zie ook www.wronki.pl

Bezoek aan Joods Lapidarium

Het afgelopen jaar is door vrijwilligers en bouwvakkers hard gewerkt aan een gedenkmonument voor Joodse inwoners van Wronki.
Meer foto’s Meer foto’s
© SSBW / PS 2017/2019 Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki webmaster@beverwijk-wronki.nl
Stichting Stedenband Beverwijk Wronki

Archief

De stichting beschikt over veel archief materiaal in woord en beeld, dat een mooi overzicht geeft van de rijke historie en de vele mooie momenten die tot nu toe zijn beleefd. Op deze pagina tonen wij een selectie hiervan, waarmee u een overzicht krijgt over diverse activiteiten die hebben plaats gevonden.

Laatste hulptransporten naar

tehuizen in Wronki.

Van opleggers in 1981 naar minibus nu…

De hulptransporten naar Polen zijn verleden tijd. Het sturen van vrachtwagens

met hulpgoederen vanuit de regio IJmond begon in 1981 en eindigde eind jaren

’80. Daarna werden uitsluitend medische hulpgoederen en schoolmeubilair naar

Wronki en omgeving gestuurd, waarna het op grote schaal inzamelen van

goederen stopte. Op bescheiden voet gingen er alleen nog kleine transporten

naar tehuizen in de regio Wronki en naar een uitleenpost van de Europese Unie

in Szamotuly.

De Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki en Stichting Medische Hulp IJmond-

Wronki hebben afgelopen week – in stilte - een allerlaatste zending naar Polen

gestuurd. Vrijwilliger Peter Koper heeft de twee tehuizen voor geestelijk en

lichamelijk gehandicapten in de wijk Nowa Wies en het dorp Chojno in de

gemeente Wronki met kledingpakketten verblijd en de uitleenpost in Szamotuly

ontving ondermeer een aantal inklapbare rolstoelen. Daarmee is na 33 jaar een

einde gekomen aan de charitatieve transporten.

Het bestuur van de stichting bedankt Peter Koper van harte: hij heeft de

afgelopen jaren belangeloos de transporten naar Polen verzorgd. Hij zamelde

de goederen in, haalde die zo nodig op bij de gulle gevers en zorgde voor het

vervoer naar Polen door met name met zijn eigen minibus de lange reis naar

Wronki en omgeving te maken.

In 1981 bevond Polen zich in een sociale, politieke en economische crisis.

‘Nederland wilde net als veel andere landen in het westen de burgers in Polen

helpen met kleding, schoeisel, (baby-)voeding en dergelijke. In de regio IJmond

werd Beverwijk het middelpunt en werd in overleg met het Nederlandse Rode

Kruis gekozen voor Wronki en omgeving’, aldus stedenbandvoorzitter Wim

Spruit, die in ’81 secretaris werd van de regionale hulpstichting.

‘Onder het motto Help de Polen de winter door’, kwamen er talloze acties op

gang. Bedrijven, kerken, scholen, ziekenhuizen hielpen de stichting haar doel

te verwezenlijken. Tientallen opleggers (van 80, 100 soms 120 m3) met

goederen voor parochies, tehuizen en arme gezinnen vonden hun weg naar

Polen. In 1998 werd het honderdste transport gestuurd, uiteindelijk met een

gezamenlijke waarde van enkele miljoenen euro’, aldus Wim Spruit: ‘Na de

120ste zending organiseerden we alleen nog kleine transporten. Uit de

hulpstichting is in 1989 de stedenband met Wronki ontstaan’.

Het laatste hulptransport vanuit de IJmond naar Polen. De transportbus levert

pakketten af bij het mannenhuis in Chojno.

Concert van Project Orkest Nederland

3 mei in Wronki

Onder auspiciën van Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki

Het Project Orkest Nederland, een symfonisch blaasorkest met 75 musici onder

muzikale leiding van Dirk van der Niet, geeft op 3 mei een concert in het Poolse

Wronki. Het evenement vindt plaats onder auspiciën van de Stichting

Stedenband Beverwijk-Wronki, stedenbandvoorzitter Wim Spruit is

beschermheer. De derde mei is in Polen een nationale feestdag, de Dag van de

Grondwet en wordt ook in Wronki groots gevierd.

Het is voor het PON de zevende keer dat het een buitenlandse reis organiseert.

Na Oostenrijk, Zweden, Duitsland (Berlijn), Engeland (Oxford), Tsjechië en

Italië is nu Polen aan de beurt. Op 1 mei, Dag van de Arbeid, is er een concert

in Leszno, op 2 mei in Poznan en op 3 mei dus in Wronki in het amfitheater bij

de rivier de Warta.

De leden van het orkest komen uit het hele land en zijn allemaal lid van een

lokale amateurmuziekvereniging. In de aanloop naar de jaarlijkse concertreis

worden op een centrale plaats in Nederland elf repetities gehouden. Het SPON-

bestuur en dirigent Van der Niet hebben een programma samengesteld, waarin

het gastland Polen niet wordt vergeten. Van Witold Lutoslawski wordt

‘Miniature Suite’ ten gehore gebracht en van Paul Dzon (zoon van een

Nederlandse moeder en een Poolse vader) ‘Just a piece of music’. Er is tijdens

het concert ook volop ruimte voor solo-optredens.

Dirigent Dirk van der Niet, afgestudeerd scheikundige, is een leven lang

betrokken bij muziek. Sinds 1985 houdt hij zich uitsluitend met muziek bezig:

studeren, dirigeren, doceren.

Het idee om dit jaar in Polen enkele concerten te geven is afkomstig van Gerrie

Schouten-Buijs, secretaris van het SPON. Zij was in het verleden secretaris van

de Pools-Nederlandse Kulturele Vereniging en nu bestuurslid van de Stichting

Polonus die elk jaar de verkiezing ‘Pool van het Jaar’ organiseert.

Stedenbandvoorzitter Wim Spruit was in het verleden ook vicevoorzitter van de

Nationale Stichting Nederland-Polen. En zo was het contact al snel gelegd en

kreeg Wronki de eer om gastheer te zijn van het concert op 3 mei.

District Szamotuły eert voorzitter

stedenband

De voorzitter van onze stedenband, Wim Spruit is door het district Szamotuły in

Polen onderscheiden. Op de dag dat het 25-jarig bestaan van het district werd

gevierd, woensdag 27 mei, ontving hij in informele sfeer het eerbetoon uit

handen van Kazimierz Michalak, eerder 16 jaar burgemeester van Wronki en

thans gedeputeerde van het district, waartoe Wronki behoort.

Gedeputeerde Michalak: ‘Wim heeft 25 jaar voor en ook achter de schermen

op veel fronten samengewerkt met onze regio. De samenwerking met Wronki

begon al in 1981 en wij wilden hem juist op deze dag in het zonnetje zetten en

hem eren met een onderscheiding’.

Wim stelde het zeer op prijs dat het eerbetoon in kleine, besloten kring

plaatsvond: ten huize van de familie Irena en Tomasz Ziólek-Nowak, al 34 jaar

bevriend met de Beverwijker.

Delegatie bij herdenkingen in Wronki Een delegatie van de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki heeft een aantal herdenkingen in Wronki bijgewoond. Centraal tijdens het bezoek stonden activiteiten op 1 mei, de Dag van de Arbeid en 3 mei, Dag van de Grondwet. Beide zijn nationale feestdagen in Polen. Stedenbandvoorzitter Wim Spruit legde samen met oud-burgemeester Kazimierz Michalak bloemen bij het monument waar de slachtoffers van het naziregime worden herdacht. Samen met Henri Numan, Frans ter Horst en Christa ter Horst-van Laaren woonde hij ondermeer een concert bij van de Beverwijkse Harmonie Kapel en van het Project Orkest Nederland (SPON). Beverwijker Henri Numan (lid van atletiekvereniging DEM) nam als eerste Nederlander ooit op 1 mei met succes deel aan de Burgemeesters Run, die zijn 20ste verjaardag vierde. De stedenbandvoorzitter had ondermeer ontmoetingen met burgemeester Mirek Wieczór, viceburgemeester Robert Dorna, gemeenteraadsvoorzitter Slawomir Sniegowski, oud- burgemeester (nu gedeputeerde) Kazimierz Michalak en het bestuur van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen. Zie ook www.wronki.pl
Uitwisseling leidt tot bezoek van senioren aan Beverwijk November 2015 Volgend jaar komt een groep ouderen en beroepskrachten ouderenzorg naar Beverwijk en omgeving. Het is het voorlopige sluitstuk van een serie van vier werkbezoeken die de afgelopen jaren over en weer zijn gebracht door professionals. Een delegatie van de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki was van 11 tot en met 15 november 2015 voor een werkbezoek in Wronki: zes beroepskrachten die werken met ouderen - Edith Tiecken-Fokker (activiteitenbegeleidster ViVa!zorggroep), Laura de Ridder (vrijwilligerscoördinator ViVa!zorggroep), Gonnie Tiecken-de Vries (wijkziekenverzorgster), Ine de Jong (Jongdynamic acupunctuur- en massagepraktijk), Willy van Eerden (Sociaal Team Beverwijk) en Cheryl van der Meij (groepsbegeleidster Harteheem) – en stedenbandvoorzitter Wim Spruit. Zij maakten workshops mee, woonden lezingen bij in een woonzorgcentrum voor ouderen, een tehuis voor vrouwen met een beperking en een dagcentrum voor mensen met een beperking. Het seniorenproject is een samenwerkingsverband van de stichting stedenband en het Femina Project Wronki, geleid door Karolina Bloch (voorzitter) en Karolina Strózynska-Matuszewska (vicevoorzitter).

Bezoek aan Joods Lapidarium

Het afgelopen jaar is door vrijwilligers en bouwvakkers hard gewerkt aan een gedenkmonument voor Joodse inwoners van Wronki.
Meer foto’s Meer foto’s