© SSBW / PS 2017/2022 Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki webmaster@beverwijk-wronki.nl
Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki

Archief

De stichting beschikt over veel archief materiaal in woord en beeld, dat een mooi overzicht geeft van de rijke historie en de vele mooie momenten die tot nu toe zijn beleefd. Op deze pagina tonen wij een kleine selectie hiervan, waarmee u een overzicht krijgt over diverse activiteiten die hebben plaats gevonden.

Delegatie uit Wronki gastvrij

onthaald door ondernemers

April 2007

Bezoek aan Blok Groep en met KNRM de

Noordzee op

Kwam een delegatie uit het Poolse Wronki speciaal over naar Beverwijk om getuige te zijn van het onderscheiden van Wim Spruit tot Commandeur in de Orde van Verdienste van de Republiek Polen, Beverwijkse ondernemers haakten hier spontaan op in door hen uit te nodigen. In april 2006 verbleven 18 ondernemers onder leiding van burgemeester Theo Weterings in Warschau, Poznan en Wronki. Het bedrijfsleven in de Poolse partnerstad van Beverwijk presenteerde zich destijds met succes aan de IJmondse ondernemers. Toen bekend werd dat uit Wronki enkele vertegenwoordigers zouden overkomen, besloten de ondernemers – onder aanvoering van Jan Boudesteijn en Hans Weeren – een programma voor de Polen voor te bereiden. Uit Wronki waren van de partij de nieuw benoemde burgemeester Mirek Wieczór, de oud- burgemeester en thans lid van het dagelijks bestuur van de regioraad Kazimierz Michalak, de voorzitter van de gemeenteraad van Wronki Ryszard Firlet en Tomasz Ziólek, voorzitter van het Comité Wronki-Beverwijk. De delegatie werd ondermeer gastvrij ontvangen door Aris en Erik Blok van Blok Mechanische Industrie/Blok Groep in Velsen-Noord. Naast wethouder Wim Spruit en Els Steenbeek-Stoll (Economische Zaken gemeente Beverwijk) waren ook Hans Vessies (Rabobank IJmond-Noord), Jaap Rumping (transportbedrijf) en Gerard Koelman (bouwbedrijf) aanwezig. Eerder maakten de Polen (hernieuwd) kennis met onder andere Ger van Lith (bouwbedrijf), Herman Hovestad (de Meergroep), Mari van der Vlis (Corus), Hans Blom (Computerline), Arjaen Kersten (Kennemer Theater), Bert van Vuuren (Van Vuuren Wegenbouw), Frits Wichers (Heliomare), Wil Honing (Foto Honing), Han Lokhorst (oud-directeur Lokhorst BV) en Clemens Roskam (voormalig bankier) Tussen alle bedrijfsbezoeken door kreeg wethouder Fred Mosk in het Stadskantoor aller aandacht voor de plannen in het centrumgebied (Stationsplein, Meerplein, Agathaplein) en de toekomst van de Wijkerbaan. Op initiatief van de ondernemers werd een bezoek gebracht aan de KNRM aan de Haringkade in IJmuiden. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij gaven uitleg over hun taken en boden de gasten een tocht met één van de reddingboten richting Noordzee aan. De activiteiten werden besloten met een dagje Amsterdam.
Gebruikte schoolmeubels Het Kompas nog bruikbaar in het Poolse Biezdrowo Juni 2008 De openbare basisschool Het Kompas heeft een groot aantal gebruikte, maar nog altijd bruikbare leerlingentafels- en stoeltjes geschonken aan een school in het Poolse Biezdrowo. Het Kompas is verhuisd naar een nieuw gebouw in de Drechtstraat in de wijk Zwaansmeer (de officiële opening is op woensdag 20 februari) en verliet de locatie aan de Belgiëlaan op de grens met Heemskerk. Dinsdag 5 februari werden ruim honderd leerlingensets, schoolbankjes enzovoort geladen in een Poolse vrachtwagen. Reeds de volgende dag kon het schoolmeubilair worden gelost bij de school in Biezdrowo, gemeente Wronki en donderdag stonden de meubels als nieuw in de klaslokalen. De directeur van de school, Miedzyslaw Sobanski toonde zich buitengewoon tevreden: ‘Wij zijn blij met deze meubeltjes. Leerlingen in zeker 4 tot 5 klassen krijgen naar onze begrippen nieuwe tafeltjes en stoeltjes. Ons materiaal is vaak tientallen jaren oud en als dorpsschool hebben wij het niet breed. Daarom zijn we zo blij dat een Beverwijkse school aan ons gedacht heeft’. Directeur onderwijs van de gemeente Wronki, Tomasz Ziólek is eveneens enthousiast: ‘Mogelijk zijn er in Nederland meer scholen die meubeltjes over hebben; als het er voldoende zijn om te vervoeren, zorgen wij wel voor een vrachtwagen om ze te halen’. Bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki waren verantwoordelijk voor het laden van de vrachtwagen.
Leerlingen van Poolse school blij met Beverwijks meubilair Juni 2008 De gebruikte, maar nog altijd bruikbare schoolmeubels van Het Kompas staan in volle glorie in de enige school in het Poolse dorpje Biezdrowo, gemeente Wronki. Het Kompas verhuisde op 20 februari naar een nieuw gebouw in de Drechtstraat in de wijk Zwaansmeer en verliet toen de locatie aan de Belgiëlaan met Heemskerk. Ruim honderd leerlingensets (schoolbankjes en stoelen) werden kort daarna geladen in een vrachtwagen uit Polen om vervoerd te worden naar Biezdrowo. Daar beschikken inmiddels zo’n vier, vijf klassen over het Beverwijkse meubilair. De directeur van de school, Miedzyslaw Sobanski, is een buitengewoon tevreden mens: ‘Wij zijn blij met deze meubeltjes. Een deel van onze leerlingen heeft nu naar onze begrippen nieuw stoeltjes en tafeltjes. Ons materiaal is vaak tientallen jaren oud en als dorpsschool hebben wij het niet breed. Daarom zijn wij zo blij dat Het Kompas aan ons heeft gedacht. Ik heb de directeur van de Beverwijkse school al een mooie brief geschreven’. Het transport is een activiteit van de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki.
Bronzen erepenning voor Rie Knecht-Burger November 2016 Om de aanvraag voor een gemeentelijke onderscheiding voor Rie Knecht-Burger te ondersteunen, schreef onze voorzitter Wim Spruit een brief aan de burgemeester. Met name om het ‘Poolse deel’ van haar brede vrijwilligerswerk te noteren. De voordracht werd omgezet in daden en op zondag 27 november 2016 ontving zij in de Grote Kerk de bronzen legpenning, uit handen van burgemeester drs. Freek Ossel. Namens het bestuur van de stichting stedenband was Melanie Voorhans-Wijand aanwezig, met natuurlijk onze hartelijke felicitaties en bloemen! Het was de eerste keer dat in totaal 7 Beverwijkers volgens het nieuwe decoratiestelsel van de gemeente werden onderscheiden. Rie Knecht heeft in de relatie tussen de burgers van Beverwijk en Wronki een belangrijke rol gespeeld op twee fronten: - inzamelen van hulpgoederen - gastouder Als vrijwilligster was zij vanaf 1982 betrokken bij het inzamelen, sorteren en verpakken van hulpgoederen naar Polen, met name naar Wronki. Deze activiteit vond plaats in een centraal depot van de Stichting IJmond Helpt Polen (opgericht in 1980) en zij had een ‘depot aan huis’, waar inwoners bv. kleding en schoeisel konden afleveren. Zij bleef het Polenwerk trouw toen een aantal jaren later een nieuwe stichting werd opgericht: Stichting Medische Hulp IJmond-Wronki. Bestuur en vrijwilligers richten hun activiteiten op een kinderhuis in Wronki, een drietal tehuizen voor volwassenen met een beperking en een gezondheidscentrum in oprichting. In de jaren ’80 werd zij gastmoeder voor Poolse kinderen, volwassenen en professionals. Zij maakte deel uit van een grote groep gastgezinnen van de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki, die deze kinderen en volwassenen ontvingen tijdens hun verblijf in Beverwijk en omgeving. Kinderen waren hier voor een optreden of een korte vakantie, volwassenen vaak voor een werkbezoek of als begeleider van kinderen. De grootschalige hulptransporten namen eind jaren ’90 af en stopten definitief rond de eeuwwisseling. Inwoners uit Wronki komen in het kader van een project nog steeds naar Beverwijk en logeren bij gastgezinnen, Rie Knecht heeft een aantal jaren geleden aangegeven deze activiteit neer te moeten leggen, vanwege haar gevorderde leeftijd. Zij is voorts vele keren mee geweest met de jaarlijkse busreizen naar Polen. Niettemin was en blijft zij zeer geïnteresseerd in de vriendschappelijke banden en is zij een graag geziene gast op onze activiteiten, zowel in Wronki als in Beverwijk. Rie Knecht is door het Pools Nationaal Comité voor Bijzondere Hulpverlening (P.K.P.S.) onderscheiden met het zilveren insigne (juni 2002). Ook is zij Lid in de Orde van Oranje-Nassau (29 april 2005).

Koninklijk Huis waardeert

Oranje-expositie

Het Koninklijk Huis heeft in een brief aan de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki gereageerd op de expositie ‘Wronki Kleurt Oranje’. De tentoonstelling over het Huis van Oranje en dertig jaar banden tussen beide steden, vond afgelopen zomer in Wronki plaats. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Máxima laten in de brief weten: ‘Het is goed om te lezen hoe dit gevoel van onderlinge verbondenheid zich heeft ontwikkeld en bestendigd in de tijd. Wij hebben het dan ook zeer gewaardeerd om het fotoboek ‘Wronki Kleurt Oranje’ en de daarbij gevoegde documentatie te mogen ontvangen’. In de brief wordt gesproken over ‘de – historische – banden tussen Beverwijk, Wronki én Oranje’. De burgemeester van Wronki, Miroslaw Wieczór opende op 18 juni de expositie ‘Wronki w kolorze Oranje’. Wim Spruit, dertig jaar secretaris, later voorzitter van de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki & Stichting Medische Hulp IJmond-Wronki kreeg het aanbod om vanwege dit jubileum in Wronki een tentoonstelling in te richten. De keus viel op zijn eigen Oranje- collectie. Een deel van deze verzameling was te bezichtigen in het film- en muziekcentrum en later in het Regionaal Museum Wronki. Aangezien de banden tussen Beverwijk en de Poolse partnerstad Wronki dit jaar dertig jaar bestaan en Beatrix ruim 30 jaar staatshoofd is – de Polen zijn zeer geïnteresseerd in het Nederlandse Koningshuis – is gekozen voor dit onderwerp.

Oranje-expositie in Wronki

verlengd tot half september

De expositie in het Regionaal Museum Wronki trekt veel belangstellenden en is daarom verlengd tot half september, zes weken langer dan oorspronkelijk in de bedoeling lag. Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de vriendschapsbanden tussen Beverwijk en het Poolse Wronki vinden er dit jaar veel jubileumactiviteiten plaats. In Wronki is de tentoonstelling ‘Wronki z kolorze Oranje’ ingericht: ‘Wronki Kleurt Oranje’. Getoond worden tientallen objecten uit de privécollectie van stedenbandvoorzitter Wim Spruit. Het gaat om vaak unieke stukken die allemaal een band hebben met het Huis van Oranje, zoals wandborden, documenten, munten, tot een tafelkleed met servetten van Beatrix & Claus en de papierzeef, waarmee het briefpapier van Juliana werd gemaakt. De expositie begon in het film- en muziektheater van Wronki en werd op 18 juni geopend door de burgemeester van Wronki Mirek Wieczór. De tentoonstelling verhuisde eind juni naar het museum; curator van de tentoonstelling is de conservator van het Regionaal Museum Wronki, Daria Wajdeman-Waszynska, daarin bijgestaan door Katarina Stoebe, voorzitter van het Comité Buitenlandse Betrekkingen. In het museum is ook een overzicht te zien van dertig jaar activiteiten in het kader van de stedenband. Alle bezoekers van de expositie ontvangen een foto van de koninklijke familie met een passende tekst, als blijvende herinnering aan het bezoek.

Burgemeester Theo Weterings
Fotobijschrift Rie Knecht (eerste rij, links) met de andere Beverwijkers die werden onderscheiden. Met ambtsketen – burgemeester Freek Ossel.
Brief Koninklijk Huis Brief Koninklijk Huis
© SSBW / PS 2017/2022 Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki webmaster@beverwijk-wronki.nl
Stichting Stedenband Beverwijk Wronki

Archief

De stichting beschikt over veel archief materiaal in woord en beeld, dat een mooi overzicht geeft van de rijke historie en de vele mooie momenten die tot nu toe zijn beleefd. Op deze pagina tonen wij een kleine selectie hiervan, waarmee u een overzicht krijgt over diverse activiteiten die hebben plaats gevonden.

Delegatie uit Wronki gastvrij onthaald

door ondernemers

April 2007

Bezoek aan Blok Groep en met KNRM de Noordzee op

Kwam een delegatie uit het Poolse Wronki speciaal over naar Beverwijk om getuige te zijn van het onderscheiden van Wim Spruit tot Commandeur in de Orde van Verdienste van de Republiek Polen, Beverwijkse ondernemers haakten hier spontaan op in door hen uit te nodigen. In april 2006 verbleven 18 ondernemers onder leiding van burgemeester Theo Weterings in Warschau, Poznan en Wronki. Het bedrijfsleven in de Poolse partnerstad van Beverwijk presenteerde zich destijds met succes aan de IJmondse ondernemers. Toen bekend werd dat uit Wronki enkele vertegenwoordigers zouden overkomen, besloten de ondernemers – onder aanvoering van Jan Boudesteijn en Hans Weeren – een programma voor de Polen voor te bereiden. Uit Wronki waren van de partij de nieuw benoemde burgemeester Mirek Wieczór, de oud-burgemeester en thans lid van het dagelijks bestuur van de regioraad Kazimierz Michalak, de voorzitter van de gemeenteraad van Wronki Ryszard Firlet en Tomasz Ziólek, voorzitter van het Comité Wronki-Beverwijk. De delegatie werd ondermeer gastvrij ontvangen door Aris en Erik Blok van Blok Mechanische Industrie/Blok Groep in Velsen-Noord. Naast wethouder Wim Spruit en Els Steenbeek-Stoll (Economische Zaken gemeente Beverwijk) waren ook Hans Vessies (Rabobank IJmond-Noord), Jaap Rumping (transportbedrijf) en Gerard Koelman (bouwbedrijf) aanwezig. Eerder maakten de Polen (hernieuwd) kennis met onder andere Ger van Lith (bouwbedrijf), Herman Hovestad (de Meergroep), Mari van der Vlis (Corus), Hans Blom (Computerline), Arjaen Kersten (Kennemer Theater), Bert van Vuuren (Van Vuuren Wegenbouw), Frits Wichers (Heliomare), Wil Honing (Foto Honing), Han Lokhorst (oud-directeur Lokhorst BV) en Clemens Roskam (voormalig bankier) Tussen alle bedrijfsbezoeken door kreeg wethouder Fred Mosk in het Stadskantoor aller aandacht voor de plannen in het centrumgebied (Stationsplein, Meerplein, Agathaplein) en de toekomst van de Wijkerbaan. Op initiatief van de ondernemers werd een bezoek gebracht aan de KNRM aan de Haringkade in IJmuiden. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij gaven uitleg over hun taken en boden de gasten een tocht met één van de reddingboten richting Noordzee aan. De activiteiten werden besloten met een dagje Amsterdam.
Gebruikte schoolmeubels Het Kompas nog bruikbaar in het Poolse Biezdrowo Juni 2008 De openbare basisschool Het Kompas heeft een groot aantal gebruikte, maar nog altijd bruikbare leerlingentafels- en stoeltjes geschonken aan een school in het Poolse Biezdrowo. Het Kompas is verhuisd naar een nieuw gebouw in de Drechtstraat in de wijk Zwaansmeer (de officiële opening is op woensdag 20 februari) en verliet de locatie aan de Belgiëlaan op de grens met Heemskerk. Dinsdag 5 februari werden ruim honderd leerlingensets, schoolbankjes enzovoort geladen in een Poolse vrachtwagen. Reeds de volgende dag kon het schoolmeubilair worden gelost bij de school in Biezdrowo, gemeente Wronki en donderdag stonden de meubels als nieuw in de klaslokalen. De directeur van de school, Miedzyslaw Sobanski toonde zich buitengewoon tevreden: ‘Wij zijn blij met deze meubeltjes. Leerlingen in zeker 4 tot 5 klassen krijgen naar onze begrippen nieuwe tafeltjes en stoeltjes. Ons materiaal is vaak tientallen jaren oud en als dorpsschool hebben wij het niet breed. Daarom zijn we zo blij dat een Beverwijkse school aan ons gedacht heeft’. Directeur onderwijs van de gemeente Wronki, Tomasz Ziólek is eveneens enthousiast: ‘Mogelijk zijn er in Nederland meer scholen die meubeltjes over hebben; als het er voldoende zijn om te vervoeren, zorgen wij wel voor een vrachtwagen om ze te halen’. Bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki waren verantwoordelijk voor het laden van de vrachtwagen.
Leerlingen van Poolse school blij met Beverwijks meubilair Juni 2008 De gebruikte, maar nog altijd bruikbare schoolmeubels van Het Kompas staan in volle glorie in de enige school in het Poolse dorpje Biezdrowo, gemeente Wronki. Het Kompas verhuisde op 20 februari naar een nieuw gebouw in de Drechtstraat in de wijk Zwaansmeer en verliet toen de locatie aan de Belgiëlaan met Heemskerk. Ruim honderd leerlingensets (schoolbankjes en stoelen) werden kort daarna geladen in een vrachtwagen uit Polen om vervoerd te worden naar Biezdrowo. Daar beschikken inmiddels zo’n vier, vijf klassen over het Beverwijkse meubilair. De directeur van de school, Miedzyslaw Sobanski, is een buitengewoon tevreden mens: ‘Wij zijn blij met deze meubeltjes. Een deel van onze leerlingen heeft nu naar onze begrippen nieuw stoeltjes en tafeltjes. Ons materiaal is vaak tientallen jaren oud en als dorpsschool hebben wij het niet breed. Daarom zijn wij zo blij dat Het Kompas aan ons heeft gedacht. Ik heb de directeur van de Beverwijkse school al een mooie brief geschreven’. Het transport is een activiteit van de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki.
Bronzen erepenning voor Rie Knecht-Burger November 2016 Om de aanvraag voor een gemeentelijke onderscheiding voor Rie Knecht-Burger te ondersteunen, schreef onze voorzitter Wim Spruit een brief aan de burgemeester. Met name om het ‘Poolse deel’ van haar brede vrijwilligerswerk te noteren. De voordracht werd omgezet in daden en op zondag 27 november 2016 ontving zij in de Grote Kerk de bronzen legpenning, uit handen van burgemeester drs. Freek Ossel. Namens het bestuur van de stichting stedenband was Melanie Voorhans-Wijand aanwezig, met natuurlijk onze hartelijke felicitaties en bloemen! Het was de eerste keer dat in totaal 7 Beverwijkers volgens het nieuwe decoratiestelsel van de gemeente werden onderscheiden. Rie Knecht heeft in de relatie tussen de burgers van Beverwijk en Wronki een belangrijke rol gespeeld op twee fronten: - inzamelen van hulpgoederen - gastouder Als vrijwilligster was zij vanaf 1982 betrokken bij het inzamelen, sorteren en verpakken van hulpgoederen naar Polen, met name naar Wronki. Deze activiteit vond plaats in een centraal depot van de Stichting IJmond Helpt Polen (opgericht in 1980) en zij had een ‘depot aan huis’, waar inwoners bv. kleding en schoeisel konden afleveren. Zij bleef het Polenwerk trouw toen een aantal jaren later een nieuwe stichting werd opgericht: Stichting Medische Hulp IJmond-Wronki. Bestuur en vrijwilligers richten hun activiteiten op een kinderhuis in Wronki, een drietal tehuizen voor volwassenen met een beperking en een gezondheidscentrum in oprichting. In de jaren ’80 werd zij gastmoeder voor Poolse kinderen, volwassenen en professionals. Zij maakte deel uit van een grote groep gastgezinnen van de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki, die deze kinderen en volwassenen ontvingen tijdens hun verblijf in Beverwijk en omgeving. Kinderen waren hier voor een optreden of een korte vakantie, volwassenen vaak voor een werkbezoek of als begeleider van kinderen. De grootschalige hulptransporten namen eind jaren ’90 af en stopten definitief rond de eeuwwisseling. Inwoners uit Wronki komen in het kader van een project nog steeds naar Beverwijk en logeren bij gastgezinnen, Rie Knecht heeft een aantal jaren geleden aangegeven deze activiteit neer te moeten leggen, vanwege haar gevorderde leeftijd. Zij is voorts vele keren mee geweest met de jaarlijkse busreizen naar Polen. Niettemin was en blijft zij zeer geïnteresseerd in de vriendschappelijke banden en is zij een graag geziene gast op onze activiteiten, zowel in Wronki als in Beverwijk. Rie Knecht is door het Pools Nationaal Comité voor Bijzondere Hulpverlening (P.K.P.S.) onderscheiden met het zilveren insigne (juni 2002). Ook is zij Lid in de Orde van Oranje-Nassau (29 april 2005).

Koninklijk Huis waardeert Oranje-

expositie

Het Koninklijk Huis heeft in een brief aan de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki gereageerd op de expositie ‘Wronki Kleurt Oranje’. De tentoonstelling over het Huis van Oranje en dertig jaar banden tussen beide steden, vond afgelopen zomer in Wronki plaats. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Máxima laten in de brief weten: ‘Het is goed om te lezen hoe dit gevoel van onderlinge verbondenheid zich heeft ontwikkeld en bestendigd in de tijd. Wij hebben het dan ook zeer gewaardeerd om het fotoboek ‘Wronki Kleurt Oranje’ en de daarbij gevoegde documentatie te mogen ontvangen’. In de brief wordt gesproken over ‘de – historische – banden tussen Beverwijk, Wronki én Oranje’. De burgemeester van Wronki, Miroslaw Wieczór opende op 18 juni de expositie ‘Wronki w kolorze Oranje’. Wim Spruit, dertig jaar secretaris, later voorzitter van de Stichting Stedenband Beverwijk- Wronki & Stichting Medische Hulp IJmond-Wronki kreeg het aanbod om vanwege dit jubileum in Wronki een tentoonstelling in te richten. De keus viel op zijn eigen Oranje-collectie. Een deel van deze verzameling was te bezichtigen in het film- en muziekcentrum en later in het Regionaal Museum Wronki. Aangezien de banden tussen Beverwijk en de Poolse partnerstad Wronki dit jaar dertig jaar bestaan en Beatrix ruim 30 jaar staatshoofd is – de Polen zijn zeer geïnteresseerd in het Nederlandse Koningshuis – is gekozen voor dit onderwerp.

Oranje-expositie in Wronki verlengd

tot half september

De expositie in het Regionaal Museum Wronki trekt veel belangstellenden en is daarom verlengd tot half september, zes weken langer dan oorspronkelijk in de bedoeling lag. Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de vriendschapsbanden tussen Beverwijk en het Poolse Wronki vinden er dit jaar veel jubileumactiviteiten plaats. In Wronki is de tentoonstelling ‘Wronki z kolorze Oranje’ ingericht: ‘Wronki Kleurt Oranje’. Getoond worden tientallen objecten uit de privécollectie van stedenbandvoorzitter Wim Spruit. Het gaat om vaak unieke stukken die allemaal een band hebben met het Huis van Oranje, zoals wandborden, documenten, munten, tot een tafelkleed met servetten van Beatrix & Claus en de papierzeef, waarmee het briefpapier van Juliana werd gemaakt. De expositie begon in het film- en muziektheater van Wronki en werd op 18 juni geopend door de burgemeester van Wronki Mirek Wieczór. De tentoonstelling verhuisde eind juni naar het museum; curator van de tentoonstelling is de conservator van het Regionaal Museum Wronki, Daria Wajdeman-Waszynska, daarin bijgestaan door Katarina Stoebe, voorzitter van het Comité Buitenlandse Betrekkingen. In het museum is ook een overzicht te zien van dertig jaar activiteiten in het kader van de stedenband. Alle bezoekers van de expositie ontvangen een foto van de koninklijke familie met een passende tekst, als blijvende herinnering aan het bezoek.

Brief Koninklijkhuis Brief Koninklijkhuis