© SSBW / PS 2017/2022 Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki webmaster@beverwijk-wronki.nl
Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki

Archief

De stichting beschikt over veel archief materiaal in woord en beeld, dat een mooi overzicht geeft van de rijke historie en de vele mooie momenten die tot nu toe zijn beleefd. Op deze pagina tonen wij een kleine selectie hiervan, waarmee u een overzicht krijgt over diverse activiteiten die hebben plaats gevonden.
Voorzitter Wim Spruit feestelijk uitgeluid Vernieuwd bestuur Beverwijk- Wronki hartelijk verwelkomd Een warmer en hartelijker ontvangst had de Beverwijkse delegatie zich niet kunnen voorstellen. Het vernieuwde bestuur van de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki is afgelopen dagen (27 april tot en met 3 mei), tijdens een werkbezoek aan de Poolse partnerstad met open armen ontvangen. Burgemeester Mirek Wieczór ontving zijn ‘Beverwijkse vrienden’ als eerste, in het stadhuis. Hij was vol lof over de plannen en het doorzettingsvermogen van het bestuur. Aansluitend was er een interessant bezoek aan de grootste werkgever van de regio Wronki, witgoedfabriek Amica. Dat het verblijf in Wronki bedoeld was om met name de nieuwe bestuursleden te introduceren en om na 37 jaar afscheid te nemen van voorzitter Wim Spruit kwam vooral tot uitdrukking in de ontmoetingen met instellingen, verenigingen en openbare bijeenkomsten. Ook het nieuwe dag- en activiteitencentrum voor senioren werd aangedaan. Er was een openluchtbijeenkomst met de oudste partner van de stedenband in Wronki, T.M.Z.W., ‘Vrienden van Wronki’. Een galaconcert, alsmede een afsluitend samenzijn met medewerkers van het cultureel centrum WOK, gaf de Beverwijkers een mooi inkijkje in het culturele leven van de stad. De viering van het 65-jarig bestaan van het Blaasorkest Wronki – in de uniformen van Arion uit Wijk aan Zee! – vormden het sluitstuk van de feestelijkheden. Een serieus karakter had de laatste dag van het verblijf in Wronki: het bijwonen van een heilige mis in de Catharinakerk ter gelegenheid van de Dag van de Grondwet. Daarna legden voorzitter Wim Spruit en kandidaat-voorzitter Melanie Voorhans-Wijand bloemen bij het monument op de Rynek. Werd ereburger van Wronki Wim Spruit vol lof uitgezwaaid met tientallen cadeaus, zijn opvolgster en medebestuursleden zullen de komende tijd hard aan het werk gaan: er zijn veel plannen en suggesties om uit te werken. Dat geldt ook voor Wronki-zijde. Beide partners hebben er zin in en gaan vol vertrouwen de toekomst in, op weg naar het veertigjarig bestaan in 2020.
Burgemeester Wronki is ‘blij en verheugd’ Burgemeester Miroslaw Wiezcór toonde zich opnieuw blij en verheugd dat de banden tussen zijn burgers en die in Beverwijk volop worden aangehaald. De onvrede over het verbreken van de gemeentelijke stedenband door Beverwijk is er nog steeds. Wieczór, die de Beverwijkse gasten op hun eerste verblijfsdag in Wronki ontving in het stadhuis: ‘Ik betreur het nog altijd dat op 20 juni 2013 de gemeenteraad van Beverwijk eenzijdig de stedenband heeft verbroken en hem nota bene heeft ontkend. Het was een politiek steekspel, maar gelukkig blijven de burgers van onze steden elkaar trouw. Uiteindelijk is dat resultaat de kroon op de vriendschapsbanden’. Bij het gesprek waren ook Miroslawa Rusinek aanwezig, ambtenaar buitenlandse contacten en Bartek Roszak, lid van de gemeenteraad. Volgend jaar zijn er in Polen burgemeestersverkiezingen. Anders dan in Nederland, worden burgemeesters regelrecht door de bevolking gekozen. Wieczór wil graag een vierde termijn ingaan, het is de vraag of dat straks ook juridisch kan. De regering denkt er over om zittende burgemeesters niet langer dan voor drie zittingsperiodes te benoemen. En, net als in ons land, kan elke burger zich kandideren. Het ziet er naar uit dat hij niet de enige kandidaat zal zijn. Op de slotdag van het werkbezoek ontving burgemeester Miroslaw Wieczór de Nederland- Polen-medaille. Na een korte toespraak en de felicitaties van Wim Spruit werd de medaille opgespeld door kandidaat-voorzitter Melanie Voorhans-Wijand. Burgemeester Mirek Wieczór ontvangt uit handen van Melanie Voorhans de Nederland- Polen-medaille. Midden Wim Spruit. (Foto Rafal Sierchula/gemeente Wronki)
Belangrijke rol voor cultuur weggelegd Cultuur heeft altijd al een belangrijke plaats ingenomen in de contacten tussen de inwoners van Beverwijk en Wronki. Het was daarom niet zo vreemd dat de delegatie ook een bezoek bracht aan het cultureel centrum van Wronki (WOK) om er een benefietgala bij te wonen. Een hoofdrol was weggelegd voor de folklore dans- en zanggroep Marynia. Oprichter Letania Gromadzinska was erbij aanwezig, net als natuurlijk choreografe Hanna Jaworska. Het werd een schitterende show, met solisten en musici. Aansluitend had ons bestuur een uitgebreide ontmoeting met WOK-directeur Michael Poniewski, Daria Wajdeman-Waszynska (Regionaal Museum) en Piotr Pojasek (medewerker museum, archivaris en betrokken bij het Joods Lapidarium). Net als bij alle andere bezoeken werd ook deze avond gesproken over onze en hun gedachten over de toekomst. Bij alle bezoeken was men zeer positief en zullen intern gesprekken plaatsvinden die moeten leiden tot suggesties en concrete voorstellen. De oudste partner van de stedenband in Wronki is T.M.Z.W., ‘Vrienden van Wronki’, een ruim 40 jaar bestaande vereniging. Bestuur en leden zijn actief en betrokken bij veel initiatieven, zoals het uitgeven van boeken, het organiseren van lezingen en ook het inzamelen van geld om monumenten te kunnen plaatsen, zoals ter ere van de Poolse Paus Johannes Paulus ll en ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. De delegatie werd ontvangen in de tuinen van Karczma Bracka (horecaonderneming van Henryk en Urszula Roszak en hun zoon Bartek) en onthaald op een barbecue. Voorzitter Pawel Bugaj had een powerpoint presentatie gemaakt met een overzicht van de jarenlange samenwerking met ’Beverwijk’. Ook aanwezig was oud-burgemeester Kazimierz Michalak. Het bestuur, naast Bugaj bestaande uit de aanwezige Krystyna Tomczak, Mateusz Radziwoniuk en Grzegorz Rudzinski gaat zich met de leden beraden over de toekomst van de samenwerking en wil dolgraag het eerder aangekondigde bezoek aan Beverwijk brengen. Tijdens het werkbezoek leidde Daria Wajdeman de gasten rond in het Regionaal Museum en informeerde Piotr Pojasek ons over het Joods Lapidarium. Op 15 mei reist hij, ondermeer samen met WOK-directeur Michal Poniewski naar Warschau. De stichting Joods Lapidarium Wronki ontvangt daar die dag in de Israëlische ambassade een prijs van de staat Israël. De Beverwijkse delegatie werd rondgeleid in het Regionaal Museum door Piotr Pojasek, ook verbonden aan het Joods Lapidarium. (Foto Peter Steijn)
Zeer indrukwekkend bezoek aan instellingen Tijdens het werkbezoek aan Wronki heeft het vernieuwde bestuur (opnieuw) kennisgemaakt met enkele instellingen, waarmee de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki samenwerkt. Vijf jaar geleden richtten Beata Szczepska en Magdalena Drajewska het dag- en activiteitencentrum voor mensen met een beperking op. Met grote inzet en doorzettingsvermogen slaagden zij er in om met beperkte middelen en niet eens zo heel veel ruimte, een centrum neer te zetten dat klinkt als een klok: het dagcentrum is dagelijks op werkdagen geopend en biedt ruimte aan jong en oud met een beperking om er samen te werken of zelfstandig aan de gang te gaan. Met een therapeutisch doel of om met name creatief bezig te zijn. Er wordt gekookt en gebakken, sieraden gemaakt en aan handwerken gedaan. Er is een aparte computerruimte waar enkele deelnemers dagelijks te vinden zijn. Een initiatief dat bij de oprichting meteen onze interesse trok, met name van bestuurslid Herman Brouwer (tot ons verdriet overleden op 6 januari 2016), destijds werkzaam bij Harteheem in Heemskerk. Hij en zijn vrouw Jenny bezochten het centrum meerdere keren en ontvingen thuis in Beverwijk met name enkele beroepskrachten, onder wie Eliza Puk. Tot voor kort de leidster van het centrum en inmiddels opgevolgd door Beata Grzywaczewska. Tijdens het bezoek overhandigde Jenny een bijzonder cadeau: drie beschilderde kubussen, gemaakt door een oud-cliënt van Herman. Het was één van Herman’s laatste wensen. Het geschenk, een prachtig, kleurig geheel, werd in dankbaarheid en met een groot applaus aanvaard. De beide initiatiefnemers werden tot hun grote verrassing onderscheiden met de Nederland- Polen-medaille, voorzitter Wim Spruit liet het uitreiken graag over aan Jenny Brouwer! Er is dit voorjaar een nieuw initiatief geboren: de oprichting van een dagcentrum voor senioren. Een initiatief van het Femina Project Wronki van Karolina Bloch (voorzitter) en Karolina Strózynska-Matuszewska (vicevoorzitter). Met subsidie van de Europese Unie is dit driejarig project gestart en het is de bedoeling dat het nadien natuurlijk blijft bestaan. Ouderen komen hier samen voor een kopje koffie, een spelletje, zingen en handvaardigheid. Wekelijks is er een ouderenarts aanwezig die er spreekuur houdt. Af en toe gaan de senioren er een dagje op uit. Tijdens het bezoek van de Beverwijkse delegatie werd er volop gezongen en – voor zover de kennis van de Poolse, dan wel Nederlandse taal dat toeliet - met elkaar gesproken. De waardering voor dit initiatief is groot, evenals de interesse om er aan deel te nemen. De leiding is in handen van.. Eliza Puk.
Henri Numan loopt ‘Burgemeesters Run Beverwijker Henri Numan (56) nam voor de tweede keer deel aan de Burgemeesters Run. Een sportieve activiteit op de 1 mei, de Dag van de Arbeid, waarmee de festiviteiten tijdens de Wronki Dagen werd geopend. Numan, lid van atletiekvereniging DEM en van de lopersgroep Vrijheid Blijheid, had er veel zin in en werd uiteindelijk 7 de bij de senioren. Hij was meegereisd met zijn partner, onze voorzitter Wim Spruit, om aan deze loop deel te nemen. En ook om samen met Wim diens afscheid als voorzitter van de stichting mee te maken. Overigens nam hij in 2015 ook aan deze run deel. De Beverwijker Henri Numan nam deel aan de run om de burgemeesterscup. (Foto’ s Peter Steijn)
Slottoespraak van onze voorzitter Op de Dag van de Grondwet, 3 mei, hield onze voorzitter Wim Spruit een korte afscheidstoespraak. Dat gebeurde aan het einde van een serie kransleggingen in het centrum van Wronki, bij de brandweerkazerne. De toespraak werd vertaald door onze tolk Jolanthe Smuczynska. Lieve zusters, broeders en kinderen, Beste vrienden van Wronki, Na 37 jaar neem ik afscheid als voorzitter van de Stedenband Beverwijk-Wronki en neemt een vernieuwd bestuur de taken over. Mijn eerste bezoeken aan Wronki zal ik nooit vergeten. De jaren ’80, toen uw land zich in een moeilijke situatie bevond. De strijd van Solidarnosc, de val van de Muur, open grenzen. Ik ben er van overtuigd dat de banden tussen de bevolking van Beverwijk en Wronki zijn blijven bestaan door de eerste vriendschappen die ik in uw stad maakte: met de familie Hoffa en met Tomasz Ziólek – onze ambassadeur! - en zijn gezin. Met hun liefde, gevolgd door tientallen anderen, voor alle burgers in beide steden, is er veel gebeurd. Een korte opsomming. - 140 hulptransporten - Schoolmeubilair, de ziekenhuizen in Czarnków, Szamotuly en Poznan en natuurlijk het kindertehuis in Wronki - uitwisselingen, culturele activiteiten, werkbezoeken - bezoeken over en weer van scholieren, studenten, kunstenaars, leraren, artsen, priesters, gemeenteraadsleden, journalisten, ambtenaren enzovoort Lieve mensen, daarom is het voor mij een grote eer om vandaag, de dag van de grondwet, zeg maar de Dag van de Democratie, op deze plek deze woorden te mogen uitspreken. Wij gaan door, blijf met ons meedoen! Ik stop, maar zeg graag ‘tot ziens’, het is ‘geen vaarwel’. Onze harten kloppen voor elkaar tot in lengte van jaren. Als ereburger van Wronki voegde hij er later aan toe dat hij één is met de inwoners van Wronki. Hij wenste iedereen succes, ‘in een tijd waarin grote politieke verschillen de kop opsteken’.
Verslagen van werkbezoek 27-4 t/m 4-5 2017
Fotobijschrift De bedankbrief die voorzitter Wim Spruit mocht ontvangen van de burgemeester van Wronki, Miroslaw Wieczór.
Illustratie
© SSBW / PS 2017/2022 Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki webmaster@beverwijk-wronki.nl
Stichting Stedenband Beverwijk Wronki

Archief

De stichting beschikt over veel archief materiaal in woord en beeld, dat een mooi overzicht geeft van de rijke historie en de vele mooie momenten die tot nu toe zijn beleefd. Op deze pagina tonen wij een kleine selectie hiervan, waarmee u een overzicht krijgt over diverse activiteiten die hebben plaats gevonden.
Voorzitter Wim Spruit feestelijk uitgeluid Vernieuwd bestuur Beverwijk- Wronki hartelijk verwelkomd Een warmer en hartelijker ontvangst had de Beverwijkse delegatie zich niet kunnen voorstellen. Het vernieuwde bestuur van de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki is afgelopen dagen (27 april tot en met 3 mei), tijdens een werkbezoek aan de Poolse partnerstad met open armen ontvangen. Burgemeester Mirek Wieczór ontving zijn ‘Beverwijkse vrienden’ als eerste, in het stadhuis. Hij was vol lof over de plannen en het doorzettingsvermogen van het bestuur. Aansluitend was er een interessant bezoek aan de grootste werkgever van de regio Wronki, witgoedfabriek Amica. Dat het verblijf in Wronki bedoeld was om met name de nieuwe bestuursleden te introduceren en om na 37 jaar afscheid te nemen van voorzitter Wim Spruit kwam vooral tot uitdrukking in de ontmoetingen met instellingen, verenigingen en openbare bijeenkomsten. Ook het nieuwe dag- en activiteitencentrum voor senioren werd aangedaan. Er was een openluchtbijeenkomst met de oudste partner van de stedenband in Wronki, T.M.Z.W., ‘Vrienden van Wronki’. Een galaconcert, alsmede een afsluitend samenzijn met medewerkers van het cultureel centrum WOK, gaf de Beverwijkers een mooi inkijkje in het culturele leven van de stad. De viering van het 65-jarig bestaan van het Blaasorkest Wronki – in de uniformen van Arion uit Wijk aan Zee! – vormden het sluitstuk van de feestelijkheden. Een serieus karakter had de laatste dag van het verblijf in Wronki: het bijwonen van een heilige mis in de Catharinakerk ter gelegenheid van de Dag van de Grondwet. Daarna legden voorzitter Wim Spruit en kandidaat-voorzitter Melanie Voorhans-Wijand bloemen bij het monument op de Rynek. Werd ereburger van Wronki Wim Spruit vol lof uitgezwaaid met tientallen cadeaus, zijn opvolgster en medebestuursleden zullen de komende tijd hard aan het werk gaan: er zijn veel plannen en suggesties om uit te werken. Dat geldt ook voor Wronki-zijde. Beide partners hebben er zin in en gaan vol vertrouwen de toekomst in, op weg naar het veertigjarig bestaan in 2020.
Burgemeester Wronki is ‘blij en verheugd’ Burgemeester Miroslaw Wiezcór toonde zich opnieuw blij en verheugd dat de banden tussen zijn burgers en die in Beverwijk volop worden aangehaald. De onvrede over het verbreken van de gemeentelijke stedenband door Beverwijk is er nog steeds. Wieczór, die de Beverwijkse gasten op hun eerste verblijfsdag in Wronki ontving in het stadhuis: ‘Ik betreur het nog altijd dat op 20 juni 2013 de gemeenteraad van Beverwijk eenzijdig de stedenband heeft verbroken en hem nota bene heeft ontkend. Het was een politiek steekspel, maar gelukkig blijven de burgers van onze steden elkaar trouw. Uiteindelijk is dat resultaat de kroon op de vriendschapsbanden’. Bij het gesprek waren ook Miroslawa Rusinek aanwezig, ambtenaar buitenlandse contacten en Bartek Roszak, lid van de gemeenteraad. Volgend jaar zijn er in Polen burgemeestersverkiezingen. Anders dan in Nederland, worden burgemeesters regelrecht door de bevolking gekozen. Wieczór wil graag een vierde termijn ingaan, het is de vraag of dat straks ook juridisch kan. De regering denkt er over om zittende burgemeesters niet langer dan voor drie zittingsperiodes te benoemen. En, net als in ons land, kan elke burger zich kandideren. Het ziet er naar uit dat hij niet de enige kandidaat zal zijn. Op de slotdag van het werkbezoek ontving burgemeester Miroslaw Wieczór de Nederland-Polen- medaille. Na een korte toespraak en de felicitaties van Wim Spruit werd de medaille opgespeld door kandidaat-voorzitter Melanie Voorhans-Wijand. Burgemeester Mirek Wieczór ontvangt uit handen van Melanie Voorhans de Nederland-Polen-medaille. Midden Wim Spruit. (Foto Rafal Sierchula/gemeente Wronki)
Belangrijke rol voor cultuur weggelegd Cultuur heeft altijd al een belangrijke plaats ingenomen in de contacten tussen de inwoners van Beverwijk en Wronki. Het was daarom niet zo vreemd dat de delegatie ook een bezoek bracht aan het cultureel centrum van Wronki (WOK) om er een benefietgala bij te wonen. Een hoofdrol was weggelegd voor de folklore dans- en zanggroep Marynia. Oprichter Letania Gromadzinska was erbij aanwezig, net als natuurlijk choreografe Hanna Jaworska. Het werd een schitterende show, met solisten en musici. Aansluitend had ons bestuur een uitgebreide ontmoeting met WOK-directeur Michael Poniewski, Daria Wajdeman-Waszynska (Regionaal Museum) en Piotr Pojasek (medewerker museum, archivaris en betrokken bij het Joods Lapidarium). Net als bij alle andere bezoeken werd ook deze avond gesproken over onze en hun gedachten over de toekomst. Bij alle bezoeken was men zeer positief en zullen intern gesprekken plaatsvinden die moeten leiden tot suggesties en concrete voorstellen. De oudste partner van de stedenband in Wronki is T.M.Z.W., ‘Vrienden van Wronki’, een ruim 40 jaar bestaande vereniging. Bestuur en leden zijn actief en betrokken bij veel initiatieven, zoals het uitgeven van boeken, het organiseren van lezingen en ook het inzamelen van geld om monumenten te kunnen plaatsen, zoals ter ere van de Poolse Paus Johannes Paulus ll en ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. De delegatie werd ontvangen in de tuinen van Karczma Bracka (horecaonderneming van Henryk en Urszula Roszak en hun zoon Bartek) en onthaald op een barbecue. Voorzitter Pawel Bugaj had een powerpoint presentatie gemaakt met een overzicht van de jarenlange samenwerking met ’Beverwijk’. Ook aanwezig was oud-burgemeester Kazimierz Michalak. Het bestuur, naast Bugaj bestaande uit de aanwezige Krystyna Tomczak, Mateusz Radziwoniuk en Grzegorz Rudzinski gaat zich met de leden beraden over de toekomst van de samenwerking en wil dolgraag het eerder aangekondigde bezoek aan Beverwijk brengen. Tijdens het werkbezoek leidde Daria Wajdeman de gasten rond in het Regionaal Museum en informeerde Piotr Pojasek ons over het Joods Lapidarium. Op 15 mei reist hij, ondermeer samen met WOK-directeur Michal Poniewski naar Warschau. De stichting Joods Lapidarium Wronki ontvangt daar die dag in de Israëlische ambassade een prijs van de staat Israël. De Beverwijkse delegatie werd rondgeleid in het Regionaal Museum door Piotr Pojasek, ook verbonden aan het Joods Lapidarium. (Foto Peter Steijn)
Zeer indrukwekkend bezoek aan instellingen Tijdens het werkbezoek aan Wronki heeft het vernieuwde bestuur (opnieuw) kennisgemaakt met enkele instellingen, waarmee de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki samenwerkt. Vijf jaar geleden richtten Beata Szczepska en Magdalena Drajewska het dag- en activiteitencentrum voor mensen met een beperking op. Met grote inzet en doorzettingsvermogen slaagden zij er in om met beperkte middelen en niet eens zo heel veel ruimte, een centrum neer te zetten dat klinkt als een klok: het dagcentrum is dagelijks op werkdagen geopend en biedt ruimte aan jong en oud met een beperking om er samen te werken of zelfstandig aan de gang te gaan. Met een therapeutisch doel of om met name creatief bezig te zijn. Er wordt gekookt en gebakken, sieraden gemaakt en aan handwerken gedaan. Er is een aparte computerruimte waar enkele deelnemers dagelijks te vinden zijn. Een initiatief dat bij de oprichting meteen onze interesse trok, met name van bestuurslid Herman Brouwer (tot ons verdriet overleden op 6 januari 2016), destijds werkzaam bij Harteheem in Heemskerk. Hij en zijn vrouw Jenny bezochten het centrum meerdere keren en ontvingen thuis in Beverwijk met name enkele beroepskrachten, onder wie Eliza Puk. Tot voor kort de leidster van het centrum en inmiddels opgevolgd door Beata Grzywaczewska. Tijdens het bezoek overhandigde Jenny een bijzonder cadeau: drie beschilderde kubussen, gemaakt door een oud-cliënt van Herman. Het was één van Herman’s laatste wensen. Het geschenk, een prachtig, kleurig geheel, werd in dankbaarheid en met een groot applaus aanvaard. De beide initiatiefnemers werden tot hun grote verrassing onderscheiden met de Nederland-Polen- medaille, voorzitter Wim Spruit liet het uitreiken graag over aan Jenny Brouwer! Er is dit voorjaar een nieuw initiatief geboren: de oprichting van een dagcentrum voor senioren. Een initiatief van het Femina Project Wronki van Karolina Bloch (voorzitter) en Karolina Strózynska- Matuszewska (vicevoorzitter). Met subsidie van de Europese Unie is dit driejarig project gestart en het is de bedoeling dat het nadien natuurlijk blijft bestaan. Ouderen komen hier samen voor een kopje koffie, een spelletje, zingen en handvaardigheid. Wekelijks is er een ouderenarts aanwezig die er spreekuur houdt. Af en toe gaan de senioren er een dagje op uit. Tijdens het bezoek van de Beverwijkse delegatie werd er volop gezongen en – voor zover de kennis van de Poolse, dan wel Nederlandse taal dat toeliet - met elkaar gesproken. De waardering voor dit initiatief is groot, evenals de interesse om er aan deel te nemen. De leiding is in handen van.. Eliza Puk.
Henri Numan loopt ‘Burgemeesters Run Beverwijker Henri Numan (56) nam voor de tweede keer deel aan de Burgemeesters Run. Een sportieve activiteit op de 1 mei, de Dag van de Arbeid, waarmee de festiviteiten tijdens de Wronki Dagen werd geopend. Numan, lid van atletiekvereniging DEM en van de lopersgroep Vrijheid Blijheid, had er veel zin in en werd uiteindelijk 7 de bij de senioren. Hij was meegereisd met zijn partner, onze voorzitter Wim Spruit, om aan deze loop deel te nemen. En ook om samen met Wim diens afscheid als voorzitter van de stichting mee te maken. Overigens nam hij in 2015 ook aan deze run deel. De Beverwijker Henri Numan nam deel aan de run om de burgemeesterscup. (Foto’ s Peter Steijn)
Slottoespraak van onze voorzitter Op de Dag van de Grondwet, 3 mei, hield onze voorzitter Wim Spruit een korte afscheidstoespraak. Dat gebeurde aan het einde van een serie kransleggingen in het centrum van Wronki, bij de brandweerkazerne. De toespraak werd vertaald door onze tolk Jolanthe Smuczynska. Lieve zusters, broeders en kinderen, Beste vrienden van Wronki, Na 37 jaar neem ik afscheid als voorzitter van de Stedenband Beverwijk-Wronki en neemt een vernieuwd bestuur de taken over. Mijn eerste bezoeken aan Wronki zal ik nooit vergeten. De jaren ’80, toen uw land zich in een moeilijke situatie bevond. De strijd van Solidarnosc, de val van de Muur, open grenzen. Ik ben er van overtuigd dat de banden tussen de bevolking van Beverwijk en Wronki zijn blijven bestaan door de eerste vriendschappen die ik in uw stad maakte: met de familie Hoffa en met Tomasz Ziólek – onze ambassadeur! - en zijn gezin. Met hun liefde, gevolgd door tientallen anderen, voor alle burgers in beide steden, is er veel gebeurd. Een korte opsomming. - 140 hulptransporten - Schoolmeubilair, de ziekenhuizen in Czarnków, Szamotuly en Poznan en natuurlijk het kindertehuis in Wronki - uitwisselingen, culturele activiteiten, werkbezoeken - bezoeken over en weer van scholieren, studenten, kunstenaars, leraren, artsen, priesters, gemeenteraadsleden, journalisten, ambtenaren enzovoort Lieve mensen, daarom is het voor mij een grote eer om vandaag, de dag van de grondwet, zeg maar de Dag van de Democratie, op deze plek deze woorden te mogen uitspreken. Wij gaan door, blijf met ons meedoen! Ik stop, maar zeg graag ‘tot ziens’, het is ‘geen vaarwel’. Onze harten kloppen voor elkaar tot in lengte van jaren. Als ereburger van Wronki voegde hij er later aan toe dat hij één is met de inwoners van Wronki. Hij wenste iedereen succes, ‘in een tijd waarin grote politieke verschillen de kop opsteken’.